Prosjekter

Våre bolig prosjekter i egenregi!

For tiden er det utbygging av 2 tomter i 'kristiantun byggefelt' som står for døren.

På den første tomten har vi planlagt to eneboliger i rekke, med carport. Disse leveres som nøkkelferdige med asfalt til døren. mer info under finner du under 'Kjedet enebolig'. Disse boligene er nå klare for salg.

Den andre tomten vi planlegger utbygging er merket som tomt 'M'. Her planlegger vi en tomannsbolig. Prosjektering av denne er ikke ferdig enda, mer info kommer når dette er klart.

Fasader!

Praktiske boliger som gir mye lys inn i stuen og kjøkkenet, samtidig har man god u tsikt. Inngangsparti vestover med tilkomst i 1.etg. her er det også en romslig sportsbod med egen inngang.

Utsnitt av planløsning!

1.etg med stue kjøkken bad samt sportsbod.
Under etage med 3 stk soverom, gang, vaskerom og bad.

Situasjonskart over tomten!

Boligen er plassert hensiktsmessig på tomten med utsikt mot Ålesund. boligene blir seksjonert før overtagelse der boligane blir egne seksjonsnr med delt fellesareal for tilkomst og friareal!